O mne

"Mojou vášňou je priviesť ľudí na cestu lídra pomocou individuálnych rozhovorov so zachovaním ich autenticity, sebavedomia a hraníc.

Vychádzam pri tom z vlastnej manažérskej praxe doplnenej o niekoľkoročné vzdelávanie v oblasti koučingu, neurolingvistického programovania a z výsledkov, ktoré som vďaka individuálnym rozhovorom dosiahla." 

Môj príbeh, alebo ako som sa dostala k dôležitosti individuálnych rozhovorov v praxi

"Sedím v kancelárii.

Je pondelok 09:55 hod dopoludnia.

Vychutnávam si druhú dnešnú kávu a čakám na príchod Katky. Pozerám na môj  pracovný stôl na ktorom je okrem dvoch papierov s výsledkami za minulý týždeň pár obrázkov. Ja a moja rodina. Moji priatelia, samozrejme Katka, ale aj ostatní členovia nášho tímu. Som spokojná.

Na stene visí flipchart z poslednej porady, na ktorej sme sa dohodli , že keďže výsledky za tento kvartál sú nadpriemerné, najbližší teambuilding bude v Tatrách.

Katka je moja podriadená. Pracuje u mňa ako obchodníčka a práve čakám na naše pravidelné stretnutie – individuálny rozhovor. Katka prichádza s úsmevom, pretože sa vždy na spoločné stretnutie tešíme.

Keď sa pohodlne usadí, vediem rozhovor koučovacími otázkami – to dáva Katke možnosť hľadať východiská v sebe. Dáva jej to vidieť až za roh a veriť svojim schopnostiam a zručnostiam. Dôverujem jej.

Ako jej nadriadená sa snažím pozrieť sa súcitne aj na jej uhol pohľadu, aby sme mali spoločne otvorenú komunikáciu v jasne danom kontexte. Rešpektujem jej aj moje hranice a aktívne ju počúvam. Som nápomocná pri hľadní jej bariér a podám jej pomocnú ruku aj pri hľadní riešení.

Katka odcházda s jasne definovanými úlohami na ďalší pracovný týždeň. Úlohy však nemá odo mňa – jej nadriadenej. Sú to úlohy, ktoré si ona sama definuje, aby jej pomohli dosiahnuť JEJ cieľ s dôrazom na cieľ skupiny. Ja ako jej nadriadená  to s ňou konzultujem a odsúhlasujem. Nemanipulujem, nepodsúvam, nesúdim.   

Už za dverami čaká Ondrej. Môj ďalší obchodník a právnik v jednom. Má toho v práci dosť a asi má novú priateľku 🙂  Aj o tom mi chce povedať. Teším sa na naše stretnutie, kde sme ľudia a zároveň plníme naše a firemé vízie…

Vidím, ako môj tím rastie. Vidím môj fungujúci tím, dosahujúci 100% výsledky a medziročné nárasty produkcie. Vidím ako si dokážu pomôcť pri každodennyćh aktivitách a všetci ťaháme za jeden povraz."

Utópia? Tiež som mala rovnaký pohľad 

Keď som sa raketovým kariérnym štartom ocitla na pozícii “riaditeľ pobočky banky” v mojich 26tich rokoch, vôbec som nevedela čo ma čaká.

Aj v 21vom storočí som si pozíciu “riaditeľ banky” predstavovala ako v elegantnom kostýme sedím v presklenej kancelárii za dubovým stolom, klábosím o miliónových úveroch nad whisky s prominentnými klientmi a vzbudzujem prirodzený rešpekt.

No keď som tam prišla, v čiernej sukničke a bielej blúzke s hrčou v krku, nesedelo to s mojou predstavou.

Samozrejme sme dostali dvojdňový “rýchlokurz manažéra”, ale nikto mi nikdy nepovedal, ako sa má manažér správať, ako hovoriť so svojimi podriadenými ani ako ich motivovať k výsledkom. Mala som z toho v hlave a v duši chaos. Čo sa samozrejme pretavilo nielen do výsledkov, ale aj do medziľudských vzťahov. Z múdrych kníh , od nadriadených a na školení som sa dozvedela, že:

- Mám viesť INDIVIDUÁLNE ROZHOVORY
- Mám MOTIVOVAŤ
- Dohliadnuť na SPOLUPRÁCU V TÍME
- Komunikovať dennodenne s PODRIADENÝMI
- Ale aj s NADRIADENÝMI
- Viesť PORADY
- Zabezbpečiť aby spolupracovníci boli LOAJÁLNI A ANGAŽOVANÍ

Ale AKO???

A ja som chcela aby ma “iba” počúvali a pracovali!!

Najviac som sa vyhýbala INDIVIDUÁLNYM ROZHOVOROM.

Dnes viem, že je to chyba!

! Neverila som si dostatočne na to, aby som so svojimi staršími kolegami viedla individuálny rozhovor ako ich nadriadená !

! Bála som sa nedostatku mojich skúseností a nedostatočnej kompetencii v tejto pozícii !

! Tápala som v štruktúre tejto formy rozhovoru medzi štyrmi očami !

! Keď som si už individuálny rozhovor naplánovala a zrealizovala, nemala som stale jasný cieľ mojej komunikácie !

! Nepočúvala som, len som sa zamýšľala nad tým, čo chcem povedať JA !

! Zameriavala som sa na MOJE ciele, nie na ciele ľudí !

! Zápisu z tohto rozhovorou som nevedela dať jasnú formu! 

! A najhoršie na tom bolo, že som neposúvala ľudí vpred, len som od nich ťahala informácie !

Po roku trápenia ma to dobehlo. Po sérii individuálnych rozhovorov na spoločnej porade tímu som dostala od môjho tímu zaucho. Ale nie také nežné, ale riadne po papuli. Odmietli moje riešenie. (na ich názor ma nenapadlo sa spýtať, veď som predsa riaditeľ) Postavili sa a odmietli pracovať na spoločnom cieli.

Odmietli medzi sebou komunikovať a rešpektovať “nariadenia”, na stole mi ležali dve výpovede...

Môj tím bol definitívne v koncoch...

Myslela som si, že sa práve moja začínajúca kariéra manažéra  práve rozpadla. Veľmi ma to vzalo, veď som robila všetko, čo bolo v mojich silách…

Rozhodla som sa nevzdať sa, ale pátrať a hľadať odpoveď na otázku AKO?

Práve vtedy nastal ten zlom. Rozhodla som sa nevzdať sa, ale pátrať a hľadať.

Objavila som čaro koučovacích otázok a preto som sa v roku 2016 rozhodla a o rok na to absolvovala výcvik v biznis koučovaní Business Coaching College v Bratislave. Až vtedy som pochopila aký obrovský zmysel má POČÚVAŤ, BYŤ PRÍTOMNÁ, VKLADAŤ DÔVERU DO DRUHÝCH. A ako veľmi mi to vie v individuálnych rozhovoroch  nielen s podriadenými pomôcť.

V štúdiu som pokračovala certifikátom tímového kouča (Business Coaching College - Team Coaching Trained Coach - TCTC) a odborníka na bariéry a bariérové mosty (Business Coaching College - Barriers and Barrrier Bridges). V r. 2019 som absolvovala 9 - mesačný výcvik NLP Practioner (NLP Centrum Slovensko, s ktorým spolupracujem dodnes). Verím, že vzdelávanie v tomto odbore je mojim osudom a poslaním.

A preto som sa rozhodla, že svoje poslanie budem šíriť ďalej. Všetkým manažérom, ktorí sa chcú naučiť ako viesť individuálne rozhovory. Všetkým tím, ktorí veria, že ľudskosť pomáha k výkonnosti, lojalite a angažovanosti.

Zameriavam sa na oblasť, v ktorej som ja osobne tápala a popritom som tušila, že je to jednou z kľúčových rolí lídra.

Aby ste sa ani vy nemuseli roky trápiť a hľadať  ako na to. Aby ste našli jednoduché riešenie, boli inšpiratívnym a obľúbeným lídrom!

! Vychádzam pri tom z vlastnej manažérskej praxe doplnenej o niekoľkoročné vzdelávanie v oblasti koučingu, neurolingvistického programovania a z výsledkov, ktoré som vďaka individuálnym rozhovorom dosiahla!

Ako Vám viem byť užitočná?

Individuálne stretnutia

Koučing s dôrazom na jedinečnosť každého človeka. Každý z nás má množstvo otázok o vlastnom smerovaní, pred sebou neraz neľahké rozhodnutie alebo potrebuje motiváciu a "dobitie bateriek". Téma týchto stretnutí je plne v rukách koučovaného človeka - ja som nápomocná pri hľadaní zdrojov, motivácií a schopností v sebe.

Tímový koučing

Koučing v tímoch ako jeden z nástrojov motivácie, porozumenia a efektívnej komunikácie. Pri tímových stretnutiach je cieľ jasne zadaný vopred, od manažéra tímu/skupiny. Nie je to školenie, ani workshop. Je to KOUČING. (Či je pre Váš tím vhodný workshop, koučing, alebo školenie - bezplatne ma kontaktujte.)

Semináre / školenia

INŠPIRATÍVNA CESTA K SEBAVEDOMIU

Vidíme sa? 

Teším sa na stretnutie s Vami 🙂

Telefón
+421 919 310 120
E-mail
majka@mariaherkova.sk